Smidt & Kuin Bewindvoering

Kosten bewind

Tarieven 2017

De nieuwe tarieven voor de kosten voor civiel bewind 2017 zijn bekend gemaakt. De tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% BTW.

Eenpersoonsbewind Maandtarief Opstartkosten
Standaard € 111,29 € 628,47
Problematische schulden € 144,03 € 628,47

Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door het betreffende kantoor, dan worden de opstartkosten € 471,30

Tweepersoonsbewind Maandtarief Opstartkosten
Standaard € 133,56 € 754,19
Problematische schulden een persoon € 153,17 € 754,19
Problematische schulden twee personen € 172,82 € 754,19

Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door het betreffende kantoor, dan worden de opstartkosten € 659,93

Overige werkzaamheden Tarief
Eindrekening en verantwoording € 235,71
PGB beheer € 589,15
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 392,77
Extra werkzaamheden/per uur € 78,53

De kosten van het bewind 2017 zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld.
Bron: Staatscourant 2016-781078

Bijkomende kosten

De kosten van de bankrekening(en) voor bijvoorbeeld de pin pas, betaalopdrachten e.d. zijn voor rekening van de cliënt. Als tot het bewind ook een PGB bankrekening behoort dan drukken de kosten van die rekening op het PGB budget zelf.

Voor werkzaamheden die niet tot de normale werkzaamheden van een bewindvoerder behoren rekenen wij een uurtarief van € 70,18 inclusief BTW. Voor deze werkzaamheden dient vooraf een machtiging aan de kantonrechter te worden gevraagd.

Bijzondere bijstand

Voor mensen die daarvoor in aanmerking komen vragen wij bijzondere bijstand aan. Dit betreft de opstart kosten en de maandelijkse kosten van het bewind.

Per gemeente gelden normen

U kunt vooraf zelf al bij uw gemeente informeren of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand.