Smidt & Kuin Bewindvoering

Wat regelt de bewindvoering

Werkzaamheden van de bewindvoerder

Tot de normale werkzaamheden behoren:

 • Verzorgen van de aanvraag bij de rechtbank
 • Uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • Declaratie ziektekosten
 • Verzorgen van de aanvraag toeslagen bij de belastingdienst
 • Aanvragen van bijzondere bijstand en het verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1
 • Treffen van een betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Melden bij een schuldhulpverlening / schuldsanering
 • Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
 • Besluit tot verkoop activa (huis boot auto)
 • Het opstellen van de opgaaf van vermogen bij de aanvang van het bewind en het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de Kantonrechter

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting Kantonrechter
 • Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop onroerendgoed (Hiervoor moet bij de rechtbank een machtiging worden aangevraagd)