Smidt & Kuin Bewindvoering

Wat verwacht de bewindvoering

Het werk van de bewindvoerder is in grote mate afhankelijk van de samenwerking tussen hem en de persoon die onder bewind is gesteld, hierdoor is het noodzakelijk dat er tenalle tijden openheid van zaken wordt gegeven.

Wat verwachten wij van u?

Bij de aanvang van het bewind:

  • Dat u alle bankstukken aanlevert;
  • Inzage in uw vaste lasten bijvoorbeeld de huur, energie, telefoon kortom alle zaken waar u maandelijks voor moet betalen;
  • Aanleveren van de belastingaanslagen, toeslagen maar ook de gemeentelijke belasting zoals onroerendgoedbelasting, uitwaterendesluizen;
  • Kortom alle zaken welke nodig zijn om uw financiën te kunnen beheren;
  • Als er achterstanden of schulden zijn hebben wij de meest recente stukken van de achterstanden of schulden nodig.

 

Tijdens het bewind:

  • Dat u tijdig de post welke u op uw huisadres ontvangt aan ons doorstuurt;
  • U ons tijdig informeert over wijzigingen in uw financiële situatie bijvoorbeeld door samenwonen, scheiden maar ook wijzigen van uw inkomen;
  • U geen (nieuwe) verplichtingen aangaat denk aan het omzetten van uw energieleverancier of het afsluiten van een telefoonabonnement zonder dit eerst met ons te overleggen;
  • Dat u geen nieuwe schulden maakt.